Tuyển sinh 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH THÚ Y NĂM 2017

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đại học chính quy ngành Thú y năm 2017

Tuyển sinh đại học ngành Thú Y - Đào tạo Bác Sĩ Thú Y có năng lực chuyên môn cao, tác phong chuyên nghiệp để có thể làm việc cho các đơn vị trong nước và các công ty đa quốc gia hoặc tiếp tục chương trình sau đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước

♥ Thời gian xét tuyển:

– Xét tuyển đợt 1: từ 07/07/2017 đến 01/08/2017

– Xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 13/08/2017